Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος
)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» έχει πιστοποιήσει τις επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε κέντρα προσχολικής αγωγής (βρεφονηπιακούς σταθμούς) καθώς και σε εξαρτημένες ή µη εργασίες σε Βρεφονηπιακούς Σταθµούς ή σε κέντρα ειδικής αγωγής που φιλοξενούν βρέφη και νήπια ηλικίας 0-6 χρόνων, ιδιωτικούς ή του δηµοσίου φορέα, σε συνεργασία με τον/την υπεύθυνο/η βρεφονηπιοκόμο ή νηπιαγωγό ή ειδικό παιδαγωγό.

Τομείς απασχόλησης

Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» μπορεί να εργαστεί σε:

– Δημόσιους και ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς

– Νηπιαγωγεία

– Ιδρύματα που έχουν σχέση με τη φροντίδα και διαπαιδαγώγηση παιδιών μέχρι 6 ετών

– Παιδικές στέγες που ελέγχονται από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

– Βρεφονηπιακούς σταθμούς Δήμων, Κοινοτήτων, Υπουργείων, Οργανισμών, Εταιριών, κ.λ.π.

– Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

– Παιδότοπους

– Κατασκηνώσεις

– Κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα του/της κατόχου διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «ΒοηθόςΒρεφονηπιοκόμων» συνίστανται στα ακόλουθα:

– Βοηθά στην ολόπλευρη ανάπτυξη (σωματική, νοητική, ψυχοκινητική, συναισθηματική και κοινωνική) του παιδιού της προσχολικής ηλικίας, εφαρμόζοντας κατάλληλες παιδαγωγικές μεθόδους.

– Παρέχει φροντίδα στο παιδί από τη βρεφική μέχρι την νηπιακή του ηλικία σε θέματα ατομικής υγιεινής.

– Φροντίζει για την αγωγή παιδιών με ιδιαιτερότητες.

– Εφαρμόζει μέτρα πρόληψης ατυχημάτων σε οποιοδήποτε χώρο φιλοξενίας του παιδιού.

– Παρέχει πρώτες βοήθειες και ενεργεί κατάλληλα σε επείγουσες καταστάσεις.

– Απασχολεί δημιουργικά τα βρέφη και τα νήπια και ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στις διάφορες δραστηριότητες.

– Παρέχει πληροφορίες στους γονείς για θέματα διαβίωσης που αφορούν το παιδί, κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο/η.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων» των ΙΕΚ, συνοψίζονται στα ακόλουθα:

– Βοηθάει τον/την Βρεφονηπιοκόμο στην απασχόληση των νηπίων και των βρεφών.

– Επιβλέπει την σωματική καθαριότητα των νηπίων και των βρεφών

– Αναπληρώνει τον/την Βρεφονηπιοκόμο.

Ανάλυση επαγγέλματος

– Κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες

1. Υποδοχή των παιδιών (βρεφών και νηπίων)

2. Καθαριότητα των παιδιών.

3. Διατροφή

4. Πρόγραμμα αγωγής.

5. Ανάπαυση των παιδιών

6. Αναχώρηση των παιδιών

Μαθήματα:

ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ – ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΚΗ

ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ

ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΡΕΦΟΚΟΜΙΑΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΠΑΙΔΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ

ΚΟΥΚΛΟΘΕΑΤΡΟ- ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝ

ΠΑΙΧΝΙΔΙ – ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ

ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΛΟΓΟΥ