Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις μπορεί να συνεργαστεί με το υπεύθυνο ιατρικό & νοσηλευτικό προσωπικό προσφέροντας υποστήριξη και υπηρεσίες στον ασθενή καθ’ όλη τη διάρκεια της νοσηλείας του. Συγκεκριμένα βοηθά, φροντίζει και υποστηρίζει ψυχολογικά τον ασθενή, μετρά τα ζωτικά όργανα του, τον παρακολουθεί  φαρμακευτικά και τον αξιολογεί νοσηλευτικά.

 

Μαθήματα

 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
 • ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ – ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) Ι, ΙΙ

Leave a Reply