Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας είναι σε θέση να συνεργάζεται με το υπεύθυνο προσωπικό και ιατρικό προσωπικό προσφέροντας υποστήριξη τόσο στην προετοιμασία και υποβοήθηση του ασθενούς για τις ιατρικές υπηρεσίες, όσο και στην αποκατάσταση του στο χώρο της κλινικής ή του νοσοκομείου. Ο στόχος του είναι να εφαρμόζει τις ιατρικές οδηγίες, να προστατεύει, να αποκαθιστά και να προάγει την υγεία του ασθενούς χρησιμοποιώντας και εφαρμόζοντας τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής.

Μαθήματα:

 • ΑΝΑΠΝΕΥΤΣΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Ι,ΙΙ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗ Μ.Ε.Θ.
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ & ΑΝΑΝΗΨΗ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Μ.Ε.Θ. Ι,ΙΙ
 • ΕΙΔΙΚΗ ΝΟΣΟΛΟΓΙΑ Μ.Ε.Θ.
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

Leave a Reply