Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων διαθέτει τις  απαραίτητες γνώσεις, ώστε να μπορεί να συνεργαστεί με το υπεύθυνο ιατρικό & νοσηλευτικό προσωπικό αποσκοπώντας στην σωστή θεραπευτική αγωγή του ασθενούς καθ’ όλη την διάρκεια της φάσης πορείας της πάθησης του. Ειδικότερα βοηθά, φροντίζει και υποστηρίζει ψυχολογικά τον ασθενή , παρακολουθεί την λειτουργεία παροχετεύσεων και μετρά τα ζωτικά όργανα του, παρέχει ογκολογική νοσηλευτική και τέλος αξιολογεί νοσηλευτικά τον ασθενή.

Μαθήματα:

 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
 • ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ
 • ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) Ι, ΙΙ
 • ΚΛΙΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Ι,ΙΙ
 • ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ – ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ
 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ
 • ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Leave a Reply