Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος
)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» των ΙΕΚ, έχει λάβει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε ό,τι αφορά τις βασικές νοσηλευτικές πράξεις, οι οποίες, μαζί με την αποκτηθείσα εμπειρία από το πρακτικό μέρος της κατάρτισής του, τον καθιστούν ικανό να παρέχει νοσηλευτική φροντίδα σε πάσχοντες, η οποία ορίζεται από το καθηκοντολόγιο του, υπό την επίβλεψη και την ευθύνη του Νοσηλευτή.

Τομείς απασχόλησης

– Δημόσιες και Ιδιωτικές Κινητές Μονάδες Προνοσοκομειακής φοντίδας.

– Δημόσια και Ιδιωτικά Κέντρα Παροχής Προνοσοκομειακής Φροντίδας.

– Δημόσιοι και Ιδιωτικοί χώροι οι οποίοι χρήζουν Κέντρο Παροχής Α΄ Βοηθειών ( χιονοδρομικά κέντρα, αθλητικά κέντρα, βιομηχανικές μονάδες, πλοία κλπ).

– Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτικά Κέντρα. Επαγγελματικά προσόντα Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» συνίστανται στα ακόλουθα:

– να παρέχει Α΄ Βοήθειες στον τόπο του ατυχήματος.

– να μεριμνά για την ασφαλή μεταφορά του πάσχοντος στο Τμήμα Επειγόντων

– να παρέχει φροντίδα στον πάσχοντα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

– να παρέχει φροντίδα στους ασθενείς σε ανοικτές και κλειστές Νοσηλευτικές Μονάδες.

– να συμμετέχει στην ομάδα αποκατάστασης των ασθενών.

Η συνεργασία των Βοηθών Νοσηλευτικής Τραυματολογίας με τις άλλες ειδικότητες των επαγγελματιών υγείας (Ιατρούς, Νοσηλευτές, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Ψυχολόγους, Διαιτολόγους), έχει ως αποτέλεσμα τη σφαιρική φροντίδα των ασθενών.

Επαγγελματικά καθήκοντα ( Π.Δ 210/2001)

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του διπλωματούχου της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» μετά από ανάθεση από τον Υπεύθυνο Νοσηλευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν ως ακολούθως:

1. Γενική και τοπική καθαριότητα του ασθενούς.

2. Βοήθεια, φροντίδα και υποστήριξη του ασθενούς που πάσχει από χρόνιο ανίατο νόσημα ή έχει υποστεί ατύχημα ή έχει κακοποιηθεί.

3. Φροντίδα επιπλοκών από κατάκλιση με σκοπό την πρόληψη.

4. Πρόκληση ούρησης μόνο με φυσικά μέσα.

5. Παρακολούθηση λειτουργίας παροχετεύσεων.

6. Λήψη μέτρων περιοριστικών για την ασφάλεια του ασθενούς.

7. Μέτρηση ζωτικών σημείων (σφίξεις, πίεση, θερμοκρασία, αναπνοές).

8. Συλλογή δειγμάτων εκκρίσεων.

9. Εφαρμογή φυσικών μεθόδων για την πρόκληση υποθερμίας – υπερθερμίας.

10. Μέτρηση προσλαμβανομένων και αποβαλλομένων υγρών.

11. Τοπική προεγχειρητική προετοιμασία.

12. Απλές επιδέσεις.

13. Βοήθεια στην αφαίρεση παροχετεύσεων.

14. Βοήθεια στην τοποθέτηση νάρθηκα.

15. Εκκενωτικό υποκλυσμό.

16. Φροντίδα της καθαριότητας του χώρου και των εργαλείων.

17. Προετοιμασία των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, του επιδεσμικού υλικού και ιματισμού για την αποστείρωση.

18. Ταξινόμηση εργαλείων, οργάνων, συσκευών, ιματισμού, ορρών, φαρμακευτικού υλικού, αναλωσίμων, κ.λ.π.

19. Έλεγχος της λειτουργίας των εργαλείων και σχετική αναφορά στους αρμοδίους.

20. Παρακολούθηση της λειτουργίας απλών συσκευών και οργάνων, των οποίων γνωρίζει τη λειτουργία, καθώς και πιθανές βλάβες τους και σχετική αναφορά στους αρμοδίους.

21. Διευθέτηση κλίνης (στρώσιμο κλίνης ασθενούς), απλή ή με κατακεκλιμένο άτομο).

Επίσης, μπορούν να ασκούν επείγουσες νοσηλευτικές πράξεις και εφαρμόζουν πρώτες βοήθειες, όπως είναι οι ακόλουθες:

1. ΄Ισχαιμη περίδεση.

2. Ακινητοποίηση κατάγματος.

Επίσης, οποιαδήποτε πράξη του ανατεθεί από τον υπεύθυνο νοσηλευτή Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι την αποκλειστική ευθύνη φέρει ο Νοσηλευτής, ο οποίος κρίνει εάν ο πτυχιούχος της ειδικότητας «Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας» δύναται στη συγκεκριμένη περίπτωση να εκτελέσει με ασφάλεια για την υγεία του ασθενή, την εν λόγω πράξη.

Μαθήματα:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι,ΙΙ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ

ΑΝΑΤΟΜΙΑ

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ

ΥΓΙΕΙΝΗ –ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ I

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ- ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ -ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ) Ι,ΙΙ, ΙΙΙ

ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

ΤΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ι,ΙΙ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΝΑΝΗΨΗΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ