Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ένας Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου έχει τις απαραίτητες γνώσεις συνεργασίας με το υπεύθυνο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό του χειρουργείου αποβλέποντας στην ορθή προεγχειρητική, διεγχειρητική και μετεγχειριτική φροντίδα του ασθενούς και την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και προαγωγή υγείας του ασθενούς εφαρμόζοντας θεραπευτικούς χειρισμούς σε όλες τις φάσεις της πορείας της υγείας του. Συγκεκριμένα βοηθά, φροντίζει και υποστηρίζει τον ασθενή που πάσχει από το ανίατο νόσημα ή έχει υποστεί ατύχημα και αξιολογεί την σωματική νοσηλευτική του πάσχοντα. Επίσης παρακολουθεί τη λειτουργία παροχετεύσεων και μετρά τα ζωτικά σημεία. Είναι επίσης ικανός για την προεγχειρητική προετοιμασία και την νοσηλευτική αξιολόγηση του ασθενούς. Συμμετέχει ενεργά στην παραλαβή ασθενούς στην χειρουργική αίθουσα, στη διευθέτηση χειρουργικής αίθουσας, στην ίσχαιμη περίδεση, στην ακινητοποίηση κατάγματος και στην ψυχολογική προσέγγιση του ασθενή και δημιουργία υποστηρικτικής σχέσης.

Μαθήματα:

 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
 • ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ – ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
 • ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ & ΑΝΑΛΗΨΗ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Ι,ΙΙ (ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ)
 • ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΣΕ ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

Leave a Reply