Βοηθός Οπτικής και Οπτικομετρίας

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ένας Βοηθός Οπτικής & Οπτικομετρίας κατέχει όλες τις γνώσεις μεθόδων και τεχνικών που χρειάζονται ,ώστε να χειρίζεται με υπευθυνότητα τα ανακύπτοντα τεχνικά ή διοικητικά προβλήματα. Είναι ικανός να εκτελεί συνταγές, να επισκευάζει και να αναπροσαρμόζει διορθωτικά γυαλιά ή προστατευτικά γυαλιά ηλίου. Διεκπεραιώνει κάθε είδους εργασίες που σχετίζονται με τις δραστηριότητες οπτικού καταστήματος, δηλαδή παραλαβή και παραγγελία συνταγών, εξυπηρέτηση πελάτη στην επιλογή σκελετού και φακών, τεχνική υποστήριξη συσκευών, συναλλαγές, προμήθειες και μηχανοργάνωση. Έτσι, μπορεί να εργαστεί ως τεχνικός οπτικού εργαστηρίου , ως στέλεχος οπτικού καταστήματος και βιομηχανίας οπτικών ειδών και ως τεχνικός υποστήριξης σε εταιρία οπτικών συσκευών και μηχανημάτων.

Μαθήματα:

 • ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ
 • ΟΠΤΙΚΗ ΦΥΣΗ
 • ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ & ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΠΤΙΚΟΥ ΓΥΑΛΙΟΥ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ
 • ΟΦΘΑΛΜΙΚΗ ΑΠΑΤΗ
 • ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ
 • ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ
 • ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΦΘΑΛΜΙΚΩΝ ΦΑΚΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΟΦΘΑΛΜΟΠΑΘΟΠΛΟΓΙΑ
 • ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ & ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ & MARKETING I,II
 • ΟΠΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Leave a Reply