Γραφιστική Εντύπου και Ηλεκτρονικών Μέσων

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο κάτοχος διπλώματος της ειδικότητας αυτής ανταποκρίνεται επιτυχώς στο απαιτητικό αντικείμενο της εργασίας του που είναι οι εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας στον κλάδο των γραφικών τεχνών. Γνωρίζει πλέον τα λειτουργικά συστήματα Macintosch, PC Windows και δημιουργεί τις σωστές προδιαγραφές της σελίδας και πρότυπες σελίδες μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή ή με σχεδιαστικά όργανα. Διαχειρίζεται τα κείμενα και τις εικόνες της σελίδας, αλλάζει τις τυπογραφικές προδιαγραφές του εγγράφου και χρησιμοποιεί το πρόγραμμα συλλαβισμού. Επιπροσθέτως εισάγει ψηφιοποιημένες εικόνες και αρχεία, επεμβαίνει και κάνει τροποποιήσεις οπτικά μέσω προγράμματος. Χρησιμοποιεί χρωματικές παλέτες, κάνει διόρθωση χρωμάτων, κατασκευάζει μάσκες, αλλάζει τη μορφή της κουκίδας και την ανάλυση του raster και χειρίζεται περιφερειακά συστήματα υποστήριξης (scanner, εκτυπωτές). Έτσι μπορεί να εργαστεί σε εργαστήρια γραφικών τεχνών, σε τυπογραφία, σε εφημερίδες και περιοδικά, σε εκδοτικούς οίκους, σε διαφημιστικές εταιρίες, ως ελεύθερος επαγγελματίας, ακόμη και στο δημόσιο.

 

Μαθήματα:

 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Ι, ΙΙ
 • ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ
 • ΣΧΕΔΙΟ – ΧΡΩΜΑ – ΣΚΙΤΣΟ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ
 • ΧΡΩΜΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΕΤΑΣ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕΛΙΔΑΣ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ
 • ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΥΜΕΣΑ
 • ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Leave a Reply