Εκπαιδευτής Υποψήφιων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών 

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο κάτοχος αυτού του διπλώματος έχει τη δυνατότητα, μετά από εξετάσεις που διενεργεί ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), να λάβει την άδεια εκπαιδευτή και να ανοίξει σχολή οδηγών. Για την εγγραφή στην ειδικότητα βασική προϋπόθεση είναι ο υποψήφιος να έχει απολυτήριο Λυκείου και διπλώματα οδήγησης τουλάχιστον στις κατηγορίες Α, Β, και Γ1.

Μαθήματα:

 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗΣ & ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • Α’ ΒΟΗΘΕΙΕΣ & ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
 • ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Leave a Reply