Επιμελητής Πτήσεων

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο επιμελητής πτήσεων σχεδιάζει και μελετά πως υλοποιείται μια πτήση με τον πιο ασφαλή και οικονομικό τρόπο. Είναι αυτός που μελετά τις μετεωρολογικές συνθήκες των αεροδρομίων, την κατάσταση των επίγειων ραδιοβοηθημάτων, τους χάρτες διαδρομής, τους περιορισμούς της εναέριας κυκλοφορίας και υπολογίζει τις απαραίτητες ποσότητες καυσίμων των πτήσεων. Ένας επιμελητής πτήσεων μπορεί να συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες που σχετίζονται με την πτητική εκμετάλλευση. Επίσης φροντίζει για την εκτέλεση των πτήσεων και έχει πλήρη γνώση των εγχειριδίων των πτήσεων. Γνωρίζει πλήρως τους κώδικες σημάτων και μετεωρολογικών κανονισμών. Εκτός απ’ αυτά έχει τη δυνατότητα να εισηγηθεί αναστολή εκτέλεσης πτήσης, αν οι συνθήκες δεν πληρούν τους κανόνες ασφαλείας. Ο ίδιος βοηθά στην προετοιμασία πτήσης , και κατά τη διάρκεια της πτήσης, παρακολουθεί τις καιρικές συνθήκες και ενημερώνει συνεχώς. Τέλος, φροντίζει για την ασφαλή και οικονομική εκτέλεση πτήσης.

Μαθήματα:

  • ΝΟΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ & ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Π.Α.
  • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Α/ΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  • ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑ
  • ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΛΙΑ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
  • ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
  • ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΤΗΣΗΣ FLT PLANNING
  • ΡΑΔΙΟΒΟΗΘΗΜΑΤΑ
  • ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Leave a Reply