Εσωτερική Αρχιτεκτονική Διακόσμηση και Σχεδιασμός Αντικειμένων

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο κάτοχος του διπλώματος αυτής της ειδικότητας ανταποκρίνεται επιτυχώς στο απαιτητικό και κατεξοχήν καλλιτεχνικό επάγγελμα της διακόσμησης εσωτερικού και εξωτερικού χώρου κάθε μορφής κτιρίων. Είναι σε θέση να κάνει αποτυπώσεις κτιρίων σε όλες τις κλίμακες, να αναπτύσσει και να συντάσσει σκαριφήματα και σχέδια όψεων, κατόψεων και τομών, σχέδια επίπλων και ειδικών κατασκευών. Συντάσσει επίσης έγχρωμα σχέδια παρουσίασης με σκοπό την ολοκληρωμένη και πιστή απόδοση της αρχικής ιδέας, , τον προγραμματισμό του έργου, κάνει προμετρήσεις και επιμετρήσεις, και κοστολογικούς πίνακες. Είναι ικανός να κατασκευάζει έγχρωμες μακέτες, κάνοντας χρήση διαφορετικών και κατάλληλων κατά περίπτωση υλικών. Αναλύει τις εργασίες κατασκευής και οργανώνει τα συνεργεία, ελέγχει αυτά φροντίζοντας για την πιστή εφαρμογή της μελέτης.

 

Μαθήματα:

 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
 • ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
 • ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
 • ΔΟΜΙΚΟ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
 • ΣΧΕΔΙΟ ΜΕΣΩ Η/Υ
 • ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Leave a Reply