Ζωγραφική Τέχνη

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο κάτοχος πτυχίου της ειδικότητας αυτής ανταποκρίνεται στη Ζωγραφική Τέχνη συνδυάζοντας τις γνώσεις που θα αποκομίσει από τις σπουδές του με το ταλέντο τους. Οι γνώσεις που έχει αποκομίσει είναι βασικές αρχές σχεδίου, βασικές αρχές οπτικής αντίληψης, βασικές γνώσεις υλικών και εργαλείων που χρησιμοποιούνται στη δημιουργία των έργων ζωγραφικής, μεθόδους συντήρησης των έργων ζωγραφικής, μεθόδους προστασίας και αποθήκευσης έργων ζωγραφικής ακόμη και την τέχνη σύνθεσης έργων ζωγραφικής σε χώρους τέχνης και έκφρασης.

 

Μαθήματα:

  • ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
  • ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ
  • ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
  • ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ
  • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV
  • ΤΕΧΝΙΚΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
  • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Leave a Reply