Ηχοληψία

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

O απόφοιτος των ΙΕΚ ειδικότητας «Ηχοληψία»με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, είναι ικανός να απασχοληθεί στην αγορά εργασίας σε συγκεκριμένες και επαγγελματικά κατοχυρωμένες θέσεις στην ηχοληψία

για δισκογραφία (studio ήχου), συναυλιακές εκδηλώσεις (Ρ.Α.), ραδιοφωνία, ηχοληψία-μοντάζ για Film-T.V. -διαφήμιση (Post production), και σε Mastering και Cutting rooms.

Τομείς απασχόλησης

Το πεδίο εφαρμογής της δραστηριότητας της ειδικότητας του ηχολήπτη αναλύεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

-Στούντιο δισκογραφίας

-Project studio

-Στούντιο προετοιμασίας

-Post production studio

-Στούντιο κινηματογράφου

-Κινητή μονάδα ήχου (ΒΑΝ)

-On-air στούντιο ραδιόφωνου

-Production studio ραδιόφωνου

-Χειριστής ραδιοφωνικού στούντιο

-Συνεργείο πλατό τηλεοπτικού σταθμού

-Κινητή μονάδα ζωντανής αναμετάδοσης

-Production studio τηλεοπτικού σταθμού

-Ηχοληψία συναυλιακών και άλλων ζωντανών εκδηλώσεων

-Mastering

-Cutting

-Τηλεόραση &Κινηματογράφο

-Εταιρείες σχεδίασης ιστοσελίδων

-Δημόσιους οργανισμούς (υπηρεσίες εκδόσεων, Εθνικό Τυπογραφείο, κ.ά.)

Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

-Χειρισμός εξοπλισμού ηχοληψίας σε ΔΙΣΚΟΓΡΑΦΙΚΑ STUDIOS

-Χειρισμός εξοπλισμού ηχοληψίας ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

-Χειρισμός εξοπλισμού ηχοληψίας ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ STUDIO

-Χειρισμός εξοπλισμού ηχοληψίας για ΦΙΛΜ -T.V. –JINGLES

-Χειρισμός εξοπλισμού επεξεργασίας ήχου για MASTERING –CUTTING

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας είναι να υποστηρίζει ή/και χειρίζεται τα συστήματα καταγραφής και επεξεργασίας ήχου σε:

-Τηλεοπτικούς Σταθμούς

-Εταιρίες Παραγωγής Τηλεοπτικών Προγραμμάτων

-Στούντιο Παραγωγής και Επεξεργασίας Εικόνας ή Ήχου

-Εταιρίες Παραγωγής Διαφημιστικών Ταινιών, Εταιρίες Παρουσιάσεων Multimedia

-Στούντιο Ηχογραφήσεων

-Συναυλιακούς χώρους, κ.λπ.

Μαθήματα

ΘΕΩΡΙΑ AUDIO I, II

ΟΡΓΑΝΟΓΝΩΣΙΑ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ I, II

ΗΧΟΛΗΨΙΑ I, II

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV

ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Ι, ΙΙ

ΒΑΣΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΛΗΨΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ Ι, ΙΙ

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι, ΙΙ

ΗΧΟΣ ΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ-ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ι, ΙΙ

ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ/ ΜΙΞΗ ΗΧΟΥ Ι, ΙΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ