ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ART & DESIGN)

Τέχνη Τοιχογραφίας

Μεταλλοτεχνία

Χαρακτική Τέχνη

Μουσικός Σκηνής - Φροντιστής