Λογοτεχνική Μετάφραση Κειμένων & Διόρθωση, Επιμέλεια Κειμένων

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο κάτοχος διπλώματος της ειδικότητας αυτής ασκείται στην μετάφραση και στη σωστή απόδοση πολλών διαφορετικών λογοτεχνικών ειδών, ενώ μέσα από τη γνωριμία του με τις τυπογραφικές πρακτικές, μαθαίνει πώς να επιτυγχάνει την εκφραστική αρτιότητα. Έτσι μπορεί να εργαστεί στον κινηματογράφο, σε τηλεοπτικό σταθμό ή σε εταιρείες παραγωγής και προώθησης.

 

Μαθήματα:

 • ΕΡΕΥΝΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ – ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
 • ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΛΑΘΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ
 • ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΓΑΛΛΙΚΑ
 • ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΚΕΙΜΕΝΟΓΛΩΣΣΙΑ
 • ΔΟΚΙΜΙΟ – ΔΙΗΓΗΜΑ – ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ)
 • ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ)
 • ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Leave a Reply