Ξεναγός σε μουσεία και αρχαιολογικούς πολιτιστικούς χώρους (άτομα με προβλήματα όρασης η ακοής)

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας των ΙΕΚ «Ξεναγός σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς-Πολιτιστικούς Χώρους (άτομα με προβλήματα όρασης ή προβλήματα ακοής) με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που θα έχει αποκτήσει κατά την εκπαίδευσή του, θα μπορεί να εφαρμόζει τις αρχές της επικοινωνίας, της ορθής ξενάγησης και περιήγησης των μεμονωμένων επισκεπτών και των groups των ξεναγούμενων. Θα απασχολείται σε αρχαιολογικούς χώρους, σε δημόσια και ιδιωτικά μουσεία, σε πολιτιστικούς χώρους και σε χώρους φυσικού κάλλους.

Συγκεκριμένα, ο Ξεναγός συνοδεύει συνήθως ομάδες τουριστών από το χώρο διαμονής τους στους τόπους που θέλουν να επισκεφθούν. Τους κατευθύνει σε συγκεκριμένους χώρους και τους εξηγεί αναλυτικά τι ακριβώς είναι αυτό που βλέπουν, ποια είναι η ιστορία του, η αξία του και η σημασία του για τον άνθρωπο και τον πολιτισμό. Συχνά αναφέρεται σε παραδόσεις, εξηγεί ήθη και έθιμα των ντόπιων κατοίκων και απαντά σε ερωτήσεις και απορίες των επισκεπτών.

Τομείς απασχόλησης

Θα μπορεί να εργαστεί σε υπηρεσίες του ΕΟΤ, να συνεργαστεί με Τουριστικά γραφεία και επιχειρήσεις με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή μεμονωμένα ως ελεύθερος επαγγελματίας σε Μουσεία Δημόσια, Ιδιωτικά, Δημοτικά, Πανεπιστημιακά κ.α., Αρχαιολογικούς και Πολιτιστικούς χώρους, Ξενοδοχεία, Σχολεία, Ιδιωτικές επιχειρήσεις προώθησης και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, χώρους αναψυχής, χώρους φυσικού κάλλους, εθνικούς δρυμούς κ.α.

Επαγγελματικά προσόντα

Οι απόφοιτοι της ειδικότητας «Ξεναγός σε Μουσεία και Αρχαιολογικούς-Πολιτιστικούς Χώρους (άτομα με προβλήματα όρασης ή προβλήματα ακοής)» με βάση τη θεωρητική τους και πρακτική τους κατάρτιση, τα εξειδικευμένα μαθήματα των τεσσάρων εξαμήνων των ΙΕΚ, αλλά και το εξάμηνο της πρακτικής άσκησης θα είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των ξεναγήσεων των σημαντικότερων αρχαιολογικών, πολιτιστικών χώρων και μουσείων.

Πιο αναλυτικά θα:

– Γνωρίζουν την εξέλιξη της ελληνικής αρχαίας, της βυζαντινής και της νεώτερης ιστορίας.

– Επισημαίνουν τα σημαντικότερα δημιουργήματα της προϊστορικής, της αρχαίας, της βυζαντινής-μεταβυζαντινής και της νεώτερης τέχνης.

– Διακρίνουν τις κυριότερες, τις εναλλακτικές διαδρομές και τον συνδυασμό αυτών σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.

– Συνδυάζουν τις βασικές θεωρητικές και πρακτικές αρχές που διέπουν τη Νέα Μουσειολογία, καθώς και τη Μουσειοπαδαγωγική.

– Κατανοούν την εξέλιξη της λογοτεχνίας και του θεάτρου από την αρχαία Ελλάδα μέχρι σήμερα.

– Αντιλαμβάνονται την εξέλιξη των θρησκειών στον ελλαδικό χώρο, αλλά και παγκοσμίως.

– Εκτιμούν την εξέλιξη των σημαντικότερων τάσεων και ρυθμών στη νεώτερη αρχιτεκτονική.

– Ξεχωρίζουν τα βασικά στοιχεία της Γεωγραφίας, Οικολογίας και του Ελληνικού Περιβάλλοντος.

-Ορίζουν τα βασικά στοιχεία της Αρχαιολογικής και Τουριστικής Νομοθεσίας.

– Αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες της τουριστικής ψυχολογίας.

– Εφαρμόζουν τους βασικούς κανόνες των πρώτων βοηθειών.

– Ομιλούν καλά τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Θα είναι επιφορτισμένοι να συνοδεύουν, να κατευθύνουν, να ξεναγούν τα groups και τους επισκέπτες που θα αναλάβουν να περιηγήσουν. Θα πρέπει να μπορούν να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν και να γνωρίζουν τρόπους επίλυσής τους.

Πιο αναλυτικά:

Ο ξεναγός ασχολείται με την ενημέρωση, περιήγηση και ξενάγηση των επισκεπτών και των τουριστών στους αρχαιολογικούς χώρους, τα ιστορικά μνημεία, τις φυσικές ομορφιές και τα αξιοθέατα μιας χώρας, εξηγώντας τη σημασία τους καθώς και την ιστορία των μνημείων και των καλλιτεχνικών έργων.

Επιπλέον, ο ξεναγός συνοδεύει τους τουρίστες από τα ξενοδοχεία που διαμένουν στους τόπους που θέλουν να επισκεφτούν, τους οδηγεί σε συγκεκριμένους χώρους και τους εξηγεί αναλυτικά την ιστορία, την αξία και τη σημασία αυτού που βλέπουν, για τον παγκόσμιο πολιτισμό και την ανθρωπότητα. Συχνά αναφέρεται και εξηγεί τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα των ντόπιων κατοίκων, αλλά και τις ιδιαιτερότητες της σύγχρονης ζωής των κατοίκων των περιοχών που επισκέπτονται και απαντά σε ερωτήσεις και απορίες των επισκεπτών. Σε ορισμένες περιπτώσεις αναλαμβάνει το ρόλο του εμψυχωτή, για την ψυχαγωγία των τουριστών που παρακολουθούν πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Ο ξεναγός συνεργάζεται με τα τουριστικά γραφεία που οργανώνουν τις ομάδες και τις ξεναγήσεις των τουριστών και αναλαμβάνει την περιήγηση και την ξενάγησή τους, ακολουθώντας το πρόγραμμα των επισκέψεων, που μπορεί να είναι ημερήσιο ή πολυήμερο, οπότε ο ξεναγός διανυκτερεύει μαζί με την ομάδα του. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, δίνει πληροφορίες στην ομάδα για τα διάφορα μέρη που συναντούν, σταματά για να τους δείξει κάποιο αξιοθέατο και προετοιμάζει τα μέλη της ομάδας για τον τελικό προορισμό τους. Όταν φτάσουν εκεί αναφέρεται στα αρχαιολογικά και μυθολογικά στοιχεία, στις αρχιτεκτονικές και ιστορικές λεπτομέρειες των μνημείων και του τόπου γενικότερα. Συνοδεύει το γκρουπ σε εστιατόρια και καταστήματα, προτείνει στα μέλη του θέματα για φωτογράφηση και διανυκτερεύει μαζί τους όταν προβλέπεται στο πρόγραμμα. Η εργασία του περιλαμβάνει και την περιγραφή της σύγχρονης ζωής του τόπου.

Μαθήματα:

Αρχαία Ιστορία

Βυζαντινή Ιστορία

Νεώτερη Ιστορία

Προϊστορική Αρχαιολογία

Κλασική Αρχαιολογία

Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία- Φραγκοκρατία 2

Ιστορία της Τέχνης

Ιστορία της Νεώτερης Αρχιτεκτονικής-Ρυθμολογία

Ιστορία του Θεάτρου

Θρησκειολογία

Μυθολογία

Αρχαία και Νεώτερη Ελληνική Λογοτεχνία

Λαϊκή Τέχνη-Λαογραφία

Γεωγραφία (Φυσική, Τουριστική, Διαδρομική) Οικολογία- Ελληνικό Περιβάλλον, Γεωλογία-Παλαιοντολογία-Σπηλαιολογία

Μουσειολογία-Μουσειοπαιδαγωγική

Αρχαιολογική Νομοθεσία

Τουριστική Ανάπτυξη-Τουριστική Νομοθεσία

Θέματα Τουριστικών Πρακτορείων Ξενοδοχείων

Τουριστική Ψυχολογία

Πρώτες Βοήθειες

Τεχνική Ξενάγησης

Διαδρομική Ξενάγηση

Leave a Reply