Προπονητής αθλημάτων

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο προπονητής αθλημάτων μπορεί να δημιουργήσει το δικό του πρόγραμμα αθλητικής προετοιμασίας, να παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στους αθλητές, να υποβοηθά τις επιδόσεις των αθλητών με νόμιμα μέσα και αξιολογεί κάθε αθλητή ως προς το άθλημα που πρέπει να ακολουθήσει.  Επίσης έχει τη δυνατότητα να εξειδικεύεται στο άθλημα επιλογής του ως προπονητής. Εκτός από αυτά μπορεί να υποδεικνύει πρόγραμμα διαιτολογίας στους αθλητές και να τους παρέχει πρώτες βοήθειες. Ένας προπονητής οργανώνει και διοικεί επιχειρήσεις αθλητισμού.

Μαθήματα:

 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
 • ΑΘΛΗΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ Ι,ΙΙ,ΙΙΙ,ΙV
 • ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΙΝΗΣΕΩΝ
 • ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
 • ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΘΛΗΤΙΑΤΡΙΚΗ
 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ- ΠΕΡΙΔΕΣΗ
 • ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΡΓΟΜΕΤΡΙΑ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 • ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Leave a Reply