Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Το Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στην πρόληψη και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών, στην προστασία της ζωής και της περιουσίας των ατόμων και στην διατήρηση της κοινωνικής γαλήνης, όταν αυτή κινδυνεύει να διαταραχθεί. Οι γνώσεις που έχει αποκομίσει το Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών είναι στοιχεία δικαίου προστασίας, στοιχεία εργατικού δικαίου, στοιχεία συνταγματικού δικαίου, αρχές αυτοπροστασίας, αρχές αυτοάμυνας, την εξουδετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών και τις ενέργειες για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικής κρίσης. Έτσι μπορεί να εργαστεί σε εταιρεία Security, στην προστασία πολιτικών και όχι μόνο προσώπων, σε εταιρεία κάθε μορφής σε θέματα ασφαλείας και προστασίας, σε χρηματοαποστολές και στο δημόσιο.

 

Μαθήματα:

 • ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
 • ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
 • ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΑΤΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΗ
 • ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ – ΑΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΡΟΣΩΠΩΝ –ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ – ΧΡΗΜΑΤΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
 • ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΙΙ
 • ΣΚΟΠΟΒΟΛΗ
 • ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗ ΒΟΜΒΩΝ & ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 

Leave a Reply