Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Το Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας είναι απαραίτητο σε κάθε συναλλαγή με αντικείμενο την ακίνητη περιουσία και αυτό γιατί το περιβάλλον απόκτησης, διατήρησης και διαχείρισης της είναι περίπλοκο. Πρόκειται για μια σύνδεση κοινωνικών, πολιτιστικών , οικονομικών, χρηματοδοτικών, φορολογικών, πολεοδομικών, κατασκευαστικών και άλλων στοιχείων που η γνώση και ο συντονισμός τους έχει φύγει από τα χέρια των καταναλωτών. Ο Κτηματομεσίτης είναι σε θέση να αναλύει τις ανάγκες και τις προϋποθέσεις συνδυασμού δύο ή περισσότερων προσδοκιών, διαφημίζει και προωθεί ακίνητα με σύγχρονες μεθόδους και δεν αποκρύπτει ούτε διογκώνει τα στοιχεία τους. Επίσης μπορεί να αμβλύνει τις φαινομενικές συναισθηματικές συγκρούσεις και βοηθάει στις διαπραγματεύσεις με τρόπο αντικειμενικό και δίκαιο. Τέλος διευκολύνει, ολοκληρώνει και διασφαλίζει τις επιλογές –δεσμεύσεις και τον οικονομικό προγραμματισμό των συναλλασσομένων.

 

Μαθήματα:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι,ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (Η/Υ)
 • ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ – ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
 • ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (SPEAD SHEETS – Υ/Η)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΕΣΙΤΕΑ
 • ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
 • ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ
 • ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
 • ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ
 • MARKETING ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

 

Leave a Reply