Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στο Τομέα του Αθλητισμού

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στο Τομέα του Αθλητισμού ανταποκρίνεται επιτυχώς στα καθήκοντα του ως Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος Αθλητικών Επιχειρήσεων οποιουδήποτε μεγέθους και είδους Δημοσίου ή Ιδιωτικού. Συμμετέχει τόσο στην οργάνωση και τη διοίκηση της επιχείρησης όσο και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και απολογισμού της.  Διεκπεραιώνει την αλληλογραφία της επιχείρησης, όπως επίσης και τις εργασίες που έχουν σχέση με το δημόσιο και τις τράπεζες. Επιπρόσθετα είναι ικανός για την εφαρμογή πρακτικών δημοσίων σχέσεων και για την διενέργεια απογραφής των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης. Τέλος έχει τη δυνατότητα να οργανώνει αθλητικά γεγονότα.

Μαθήματα:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι,ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
 • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Leave a Reply