Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Πολιτισμού

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ένας Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα του Πολιτισμού ανταποκρίνεται επιτυχώς στα καθήκοντα του ως Διοικητικό και Οικονομικό στέλεχος σε κάθε μορφής επιχείρηση στον τομέα του πολιτισμού. Συγκεντρώνει και αναλύει τόσο οικονομικά στοιχεία της επιχείρησης όσο και στατιστικά στοιχεία. Συμμετέχει στην οργάνωση και τη διοίκηση της επιχείρησης και διεκπεραιώνει εργασίες τραπεζικής μορφής. Διενεργεί απογραφή των περιουσιακών στοιχείων, συνεργάζεται με το τμήμα Marketing της επιχείρησης και υποδέχεται πελάτες για λογαριασμό της. Τέλος εκδίδει μέσω Η/Υ στοιχεία όπως τιμολόγια , δελτία αποστολής και φορτωτικά έγγραφα.

Μαθήματα:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι,ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΠΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 • ΔΙΑΧΕΙΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΖΕΙΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
 • ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Leave a Reply