Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Τουρισμού μπορεί να διεκπεραιώσει επιτυχώς όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες ενός γραφείου γενικού τουρισμού όπως αυτές ορίζονται από το νομικό πλαίσιο καθώς και από τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς. Ένας Υπάλληλος Τουριστικού Γραφείου καλείται να εξυπηρετήσει τις ποικίλες ανάγκες των πελατών του. Ειδικότερα πληροφορεί για δρομολόγια και ναύλους μεταφορικών μέσων και για τις τιμές αυτών, για διαμονή σε ξενοδοχείο, κρουαζιέρες και άλλες τουριστικές υπηρεσίες. Διοργανώνει εκδρομές στο εξωτερικό με όλα τα διαθέσιμα μεταφορικά μέσα. Αντιπροσωπεύει και προμηθεύει τουριστικές υπηρεσίες σε άλλους τουριστικούς πράκτορες και τουριστικούς επαγγελματίες.

Μαθήματα:

 • ΑΓΓΛΙΚΑ, ΑΓΓΛΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
 • ΓΑΛΛΙΚΑ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ
 • ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ – ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ
 • ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΙ ΝΑΥΛΟΙ – ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
 • ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
 • ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ MARKETING – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
 • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ: ΤΟΜΕΙΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ &ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 • ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: ΝΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ, ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ – ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙΔΙ (ΠΑΚΕΤΟ), ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΥΠΙΚΟΤΗΤΕΣ
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (FRONT/ BACK OFFICE)

Leave a Reply