Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα των Μεταφορών

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ένα Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα των Μεταφορών ανταποκρίνεται με επιτυχία στα καθήκοντα του με υπευθυνότητα και αυτονομία σε όλα το φάσμα των δραστηριοτήτων του τομέα των μεταφορών. Είναι υπεύθυνος για κρατήσεις θέσεων , εκδόσεις εισιτηρίων, εξυπηρέτηση των επιβατών. Συντονίζει και παρακολουθεί όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται κατά τη μεταφορά. Προάγει τη σωστή και έγκαιρη εξυπηρέτηση των μέσω μεταφοράς εφαρμόζοντας τους κανόνες ασφαλείας. Συνεργάζεται με δημόσιες υπηρεσίες και γνωρίζει την νομοθεσία που αφορούν τις μεταφορές.

 

Μαθήματα:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι,ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (Η/Υ)
 • ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΑΛΛΙΚΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ MANAGEMENT ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
 • ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ CARGO
 • ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
 • ΝΑΥΛΟΙ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (SPREAD SHEETS- Η/Υ)

Leave a Reply