Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας αυτής ανταποκρίνεται επιτυχώς στις απαιτήσεις του επαγγέλματος όπως στον αγροτουρισμό και στην ανάπτυξη του, στις γεωργικές εγκαταστάσεις, στην εμπορία προϊόντων αγροτουρισμού, στην δημιουργία αγροτουριστικών επιχειρήσεων και στην τουριστική βιομηχανία της υπαίθρου. Έτσι μπορεί να εργασθεί σε γεωργικές εγκαταστάσεις, σε επιχειρήσεις βιολογικής γεωργίας, σε εταιρείες οργάνωσης αγροτουριστικών προϊόντων, σε εταιρείες προώθησης αγροτικών προϊόντων και εταιρείες που ασχολούνται με τον αγροτουρισμό, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Μαθήματα:

 • ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
 • ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι
 • ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ – ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΙ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΝΤΟΜΟΛΟΓΙΑ
 • ΦΥΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 • ΑΕΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
 • ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Leave a Reply