Στέλεχος Στατιστικών Ερευνών & Δημοσκοπήσεων

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Το Στέλεχος Στατιστικών Ερευνών & Δημοσκοπήσεων ανταποκρίνεται υπεύθυνα και αποτελεσματικά στον τομέα της έρευνας και δημοσκόπησης, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα εργαλεία προκειμένου οι επιχειρήσεις – οργανισμοί να λάβουν αποφάσεις για τον μελλοντικό επαγγελματικό προσανατολισμό τους. Το Στέλεχος Στατικών Ερευνών & Δημοσκοπήσεων είναι σε θέση να προτείνει και να εφαρμόζει μεθόδους έρευνας και να αξιοποιεί τα αποτελέσματα αυτών. Διαμορφώνει ερωτηματολόγια έρευνας ανάλογα με το αντικείμενο που μελετά και αξιοποιεί τα αποτελέσματα αυτά. Μπορεί να συμμετέχει σε δημοσκοπήσεις πολιτικού ενδιαφέροντος και να καταρτίζει οικονομικό προϋπολογισμό προγραμματισμένων αγορών για ορισμένο χρονικό διάστημα.

Μαθήματα:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι,ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
 • ΕΡΕΥΝΑ MARKETING
 • ΓΕΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΓ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ Η/Υ
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ MARKETING

Leave a Reply