Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Το Στέλεχος Υπηρεσιών Εφοδιαστικής Αλυσίδας διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να εκτελεί με υπευθυνότητα και αυτονομία, τεχνικές εργασίες επί του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας λειτουργώντας παράλληλα ως συνδετικός κρίκος μεταξύ πελάτη και προμηθευτή. Μπορεί να εργασθεί σε κάθε μορφή επιχείρησης δημοσίου και ιδιωτικού φορέα.

Μαθήματα:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι,ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ «LOGISTICS» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΔΙΑΧΕΙΣΡΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟΘΗΚΩΝ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ –ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS
 • ΦΥΣΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3PL – 4PL
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ LOGISTICS
 • ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ LOGISTICS
 • ΕΦΑΡΜ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ
 • LOGISTICS INTERGRATION SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

 

Leave a Reply