Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Το Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ανταποκρίνεται στα καθήκοντα του σε εξειδικευμένους τομείς των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Είναι σε θέση να εκτελέσει επιτυχώς Underwriting, διακανονισμό αποζημιώσεων, εκπαίδευση σε ασφαλιστικούς συμβούλους, ανάλυση ασφαλιστικών προγραμμάτων, μετατροπές, εξαγορές συμβολαίων, επαναφορές ακυρωθέντων συμβολαίων, αντασφαλίστηκες εργασίες, εργασίες σε τμήμα Marketing και ειδικές εργασίες ομαδικών ασφαλίσεων.

Μαθήματα:

 • ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΚΑΙΟ Ι,ΙΙ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι,ΙΙ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι,ΙΙ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
 • MARKETING
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΤΑ ΖΗΜΙΩΝ Ι,ΙΙ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
 • ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ (Η/Υ)
 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ
 • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Ι,ΙΙ
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ
 • ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
 • ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ (SPREAD SHEETS – Η/Υ)
 • ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

Leave a Reply