Τέχνη Σκηνοθεσίας

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο σκηνοθέτης οφείλει να γνωρίζει τις βασικές αρχές του κινηματογράφου και της τηλεόρασης, προκειμένου να εξελιχθεί και να διακριθεί στην ειδικότητα του.

Ο σκηνοθέτης συντονίζει και κατευθύνει τις προσπάθειες όλων των καλλιτεχνικών και τεχνικών συντελεστών, που έχουν σαν σκοπό την παραγωγή ενός οπτικοακουστικού προϊόντος, το οποίο είτε είναι προσωπικό του όραμα είτε εκτέλεση μιάς ιδέας που του

έχει δοθεί. Ο σκηνοθέτης είναι ο σημαντικότερος καλλιτεχνικός παράγοντας στη διαδικασία ολοκλήρωσης μιας οπτικοακουστικής παραγωγής και είναι υπεύθυνος για τη μετατροπή ενός σεναρίου ή μιας ιδέας σε εικόνες και ήχους, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται το καλύτερο τεχνικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

Τομείς απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τέχνη Σκηνοθεσίας» των ΙΕΚ μπορεί να απασχοληθεί σε όλες τις εταιρείες παραγωγής (κινηματογραφικές, διαφημιστικές, τηλεοπτικές, multimedia) αλλά και σε τηλεοπτικούς σταθμούς που παράγουν κατεξοχήν τηλεοπτικό πρόγραμμα (ειδήσεις, εκπομπές, talkshow κλπ).

Η μεγάλη ανάπτυξη της οπτικοακουστικής παραγωγής και των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα είναι αυτονόητο ότι δίνει μεγάλες δυνατότητες επαγγελματικής απασχόλησης στους καταρτιζόμενους που έχουν εκπαιδευτεί σε όλη το φάσμα της οπτικοακουστικής έκφρασης, με απαραίτητη αφετηρία την κινηματογραφική γλώσσα και αισθητική.

Πιο συγκεκριμένα, ο διπλωματούχος αυτής της ειδικότητας μπορεί να εργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτη τηλεοπτικού πλατό, ως σκριπτ ή ως χειριστής κονσόλας μείξης εικόνας. Με την ανάλογη προϋπηρεσία μπορεί επίσης να εργαστεί ως βοηθός σκηνοθέτης και σκηνοθέτης στον κινηματογράφο (Υπ. Αποφ. Αρ. ΥΠΠΟ/ΔΙΚΟΜ/84 148/ 1376/1402 –ΦΕΚ 1483/τ. Β’27-10-2005).

Αναλυτικότερα, μπορεί να απασχοληθεί σε:

-κινηματογραφικές ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους

-διαφημιστικά σποτ

-κινηματογραφικά ή τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ

-βιντεοκλίπ

-τηλεταινίες

-σήριαλ με μία ή πολλές κάμερες

-εκπομπές λόγου (talk show)

-δελτία ειδήσεων

-αθλητικές συναντήσεις (ποδόσφαιρο, μπάσκετ κλπ.)

διάφορες ζωντανές μεταδόσεις

Επαγγελματικά προσόντα

Τα επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνοψίζονται στα ακόλουθα:

-Να είναι εξειδικευμένος στους διάφορους τρόπους κινηματογράφησης σκηνών διαλόγου,

-Να είναι εξειδικευμένος στους διάφορους τρόπους κινηματογράφησης αυτοσχεδιασμών, και σε συνθήκες αποσπασματικών γυρισμάτων ή γυρισμάτων με ανορθόδοξη σειρά.

Απαραίτητο είναι επίσης το γεγονός ότι θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς:

-σχετικά με τα νέα προϊόντα (κάμερες, φώτα, εξαρτήματα κλπ) της αγοράς που μεταβάλλουν την τεχνολογία που χρησιμοποιεί και τις δυνατότητες του μέσου του.

-σχετικά με τις επικρατούσες αισθητικές αντιλήψεις που διαμορφώνουν (και διαμορφώνονται) στα ΜΜΕ που εργάζεται

-σχετικά με την τεχνολογία και τις μεταβολές στους χώρους παραγωγής, καθώς και με τους νέους τρόπους μετάδοσης και αναπαραγωγής της εικόνας που καταγράφει με την κάμερά του.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Τα επαγγελματικά καθήκοντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνοψίζονται στα ακόλουθα:

-Συμμετέχει στο προπαρασκευαστικό στάδιο μιας οπτικοακουστικής παραγωγής, δίνοντας κατευθύνσεις για την καλύτερη προετοιμασία του γυρίσματος.

-Στο γύρισμα, τοποθετεί την κάμερα ή τις κάμερες στο χώρο, κατευθύνει τις κινήσεις των ηθοποιών και εν γένει των εμπλεκομένων στην δράση.

-Προΐσταται όλων των διαδικασιών και λειτουργιών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός άρτιου τεχνικά και αισθητικά γυρίσματος.

-Συμμετέχει στη διαδικασία του μοντάζ, μετά την ολοκλήρωση του γυρίσματος. Στο στάδιο αυτό τοποθετεί τα πλάνα σε σειρά, ανάλογα με τις επιλογές του.

-Προβαίνει επίσης σε όλες τις τεχνικές επεξεργασίες που απαιτούνται, προκειμένου να παραδοθεί η οπτικοακουστική παραγωγή ολοκληρωμένη και έτοιμη για προβολή στο κοινό.

Μαθήματα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ -ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ Ι, ΙΙ

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Ι, ΙΙ

TECHNICAL WORKSHOP Ι, ΙΙ, III, IV

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΑΙΝΙΩΝ I, II, III, IV

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΘΟΠΟΙΩΝ Ι, ΙΙ, III, IV

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ Ι, ΙΙ, III, IV

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΝΑΡΙΟ Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ Ι, ΙΙ