Τεχνικός Ιατρικών Οργάνων

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο κάτοχος διπλώματος της ειδικότητας αυτής έχει αποκομίσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να προσφέρει εξαρτημένες ή μη εξαρτημένες εργασίες οι οποίες αφορούν επιλογή, αγορά, τοποθέτηση, σύνδεση, λειτουργία, συντήρηση & επισκευή εξοπλισμού που χρησιμοποιείται στην ιατρική και σε συναφείς επιστήμες. Ο ίδιος είναι σε θέση να επιλέγει τον κατάλληλο ιατρικό εξοπλισμό της επιχείρησης, να εγκαθιστά τα ιατρικά όργανα σύμφωνα με οδηγίες κατασκευαστή και να συντηρεί τα ιατρικά όργανα και τα εργαλεία του. Μπορεί να εργασθεί σε εταιρείες εμπορίας ιατρικών οργάνων, σε νοσοκομεία – κλινικές στον τομέα συντήρησης & επισκευής ιατρικών οργάνων, σε βιομηχανίες κατασκευής ιατρικών οργάνων ακόμη και ως ελεύθερος επαγγελματίας εμπορίας και επισκευής ιατρικών οργάνων.

Μαθήματα:

 • ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
 • ΨΗΦΙΑΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ
 • ΑΝΑΤΟΜΙΑ
 • ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΙΑΤΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Η/Υ
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΥΓΙΕΙΝΗ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
 • ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Leave a Reply