Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας – Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό Περίγραμμα Ειδικότητας

Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Τεχνικός κινούμενης εικόνας-Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να συνδυάζει πλήθος σύνθετων και διαφορετικών επεξεργασιών, να συνδυάζει στοιχεία εικαστικών τεχνών, τυπογραφίας, φωτογραφίας, γραφικών, κινούμενης εικόνας, 3D Animation κλπ για να δημιουργήσει ένα τελικό μήνυμα που επικοινωνεί αποτελεσματικά το θέμα και πείθει και συγκινεί τον τελικό αποδέκτη.

Ταυτόχρονα, επινοεί και διαμορφώνει μία ταυτότητα για την πηγή του μηνύματος (concept design).

Ο Τεχνικός κινούμενης εικόνας-Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος πρέπει να είναι σε θέση να σχεδιάζει και να εκτελεί προσχέδια όλων των εν δυνάμει γραφιστικών εφαρμογών, κινούμενης εικόνας και 3DAnimation χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, να διεκπεραιώνει γραφιστικές εργασίες με τη συνεργασία και επίβλεψη του καλλιτεχνικού επιμελητή (art director) και να είναι ικανός να παρακολουθεί και να επιμελείται την εργασία σε όλα της τα στάδια παραγωγής (workflow), μέχρι την παράδοση του έργου στον τελικό αποδέκτη.

Τομείς Απασχόλησης

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός κινούμενης εικόνας-Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος», μπορεί να εργαστεί σε:

-Διαφημιστικές εταιρίες

-Εταιρείες παραγωγής κινούμενης εικόνας –ταινιών κλπ

-Εταιρείες παραγωγής διαφημιστικών ταινιών, καθώς η χρήση της κινούμενης τρισδιάστατης εικόνας έχει γενικευθεί με διαφημιστικά spots στην τηλεόραση.

-Τηλεόραση & Κινηματογράφο, για τη δημιουργία τρισδιάστατων γραφημάτων και εφέ στα τρέιλερ, στα δελτία ειδήσεων και σε διάφορες εκπομπές δημοσιογραφικού χαρακτήρα, καθώς και στην κατασκευή τίτλων.

-Εταιρείες παραγωγής τίτλων πολυμέσων (cd-rom). Οι τεχνικοί κινούμενης εικόνας-ηλεκτρονικής σχεδίασης γραφήματος απασχολούνται σε τομείς που καλύπτουν το σχεδιασμό και τη δημιουργία των βασικών οθονών σε επίπεδο εικόνας, γραφιστικής, κινουμένου σχεδίου κλπ. Πρόκειται για τίτλους εκπαιδευτικούς, παιχνίδια κλπ.

-Εταιρείες παραγωγής τηλεοπτικών και κινηματογραφικών ταινιών για τη δημιουργία κινούμενης εικόνας σε τηλεοπτικές εκπομπές και κινηματογραφικές ταινίες.

-Επιστημονικά ιδρύματα, ιδρύματα μελετών, μουσεία κλπ, όπου μπορούν να κατασκευάζουν μοντέλα αναπαράστασης διαφόρων δεδομένων, όπως το κοινωφελές Ίδρυμα Ευγενίδου, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού κλπ.

-Δημόσιους οργανισμούς, όπως:

Βουλή των Ελλήνων (Γραφείο Τύπου, Βιβλιοθήκη κλπ)

Υπουργεία Πολιτισμού, Τουρισμού, Αμύνης (Γεωγραφική, Υδρογραφική Υπηρεσία στρατού κλπ

Οργανισμοί, όπως Εθνικό Τυπογραφείο, Μουσεία, Πινακοθήκες, Βιβλιοθήκες, Δημόσια Τηλεόραση, ΕΟΤ, ΕΛΤΑ κλπ.

Γραφεία Τύπου Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων

Μουσείο φωτογραφίας, Σχολή κινηματογράφου Θεσσαλονίκης κλπ.

Ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του εργαστήριο

Επαγγελματικά Προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της εν λόγω ειδικότητας είναι τα κάτωθι:

-Να γνωρίζει το περιβάλλον εργασίας των λειτουργικών συστημάτων Macintosh/PCΜ Windows

-Να είναι ικανός να σχεδιάζει με ελεύθερο χέρι και με κατάλληλα προγράμματα ψηφιακής σχεδίασης

-Να διαβάζει και να εκτελεί προσχέδια εντύπων και κινούμενης εικόνας

-Να δημιουργεί πρότυπες σελίδες με τον H/Y

-Να συνθέτει με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών προγραμμάτων τυπογραφικά στοιχεία –κείμενα, σχέδια, ψηφιακές και κινούμενες εικόνες, κλπ

-Να επεξεργάζεται και να τροποποιεί κατάλληλα ψηφιακές εικόνες

-Να σχεδιάζει απλές και σύνθετες εφαρμογές κινούμενης εικόνας

-Να γνωρίζει και να παρακολουθεί τα διάφορα στάδια παραγωγής ενός εντύπου

-Να γνωρίζει τα υλικά και τα μέσα παραγωγής

-Να χειρίζεται περιφερειακά μηχανήματα υποστήριξης (εκτυπωτές, ψηφιακό σαρωτή, modem κ.λπ.)

-Να συνεργάζεται με επαγγελματίες συναφών ειδικοτήτων

-Να είναι ικανός να κοστολογεί μια γραφιστική εργασία ή/και ένα ολοκληρωμένο έργο κινούμενης εικόνας

-Να γνωρίζει και να χρησιμοποιεί τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής

-Να γνωρίζει την ορολογία των γραφικών τεχνών και της κινούμενης εικόνας

Επαγγελματικά Καθήκοντα

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός κινούμενης εικόνας-Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος» πρέπει να είναι σε θέση:

-να δημιουργεί προσχέδια εντύπου και κινούμενης εικόνας χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία

-να διεκπεραιώνει γραφιστικές εργασίες σε συνεργασία με τον καλλιτεχνικό επιμελητή και άλλους συναφών ειδικοτήτων

-να σχεδιάζει σκίτσα για ταινίες κινουμένων σχεδίων

-να δημιουργεί ταινίες κινουμένων σχεδίων

-να δημιουργεί κινούμενες εικόνες τριών διαστάσεων (3D Animation)

-να δύναται να παρακολουθεί την παραγωγή μιας εργασίας σε όλα της τα στάδια μέχρι την παράδοση του ολοκληρωμένου έργου στον τελικό αποδέκτη.

Μαθήματα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ Ι, ΙΙ

ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗ Ι, ΙΙ

ΣΧΕΔΙΟ -ΧΡΩΜΑ -ΣΚΙΤΣΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

ΧΡΩΜΑ

ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΕΤΑΣ

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ-STORYBORDING

ΣΕΝΑΡΙΟ -ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ

ΜΟΥΣΙΚΗ

3D ANIMATION

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ