Τεχνικός κομμωτικής τέχνης

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο απόφοιτος της ειδικότητας «Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης» των ΙΕΚ με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που έχει αποκτήσει, είναι ικανός να τις εφαρμόζει στις κομμώσεις ανδρών και γυναικών καθώς και σε εργασίες περιποίησης κόμης.

Τομείς απασχόλησης

Οι τομείς απασχόλησης της ειδικότητας «Τεχνικός Κομμωτικής τέχνης» των ΙΕΚ είναι:

– Ελεύθεροι επαγγελματίες– κομμωτήρια

– Βιομηχανίες – εταιρίες προϊόντων κόμης

– Πωλήσεις προϊόντων κόμης (επισκέψεις, αντιπροσωπείες, σύμβουλοι χρήσης αυτών)

– Επικεφαλείς σε μεγάλες μονάδες πολυάριθμου προσωπικού (κομμωτήρια, εμπορικές εταιρίες)

– Τηλεόραση, θέατρο, κινηματογράφος, οίκοι μόδας

– Μεγάλα ξενοδοχεία, κλινικές, νοσοκομεία, κρουαζιερόπλοια, γυμναστήρια

– Εκπαίδευση και κατάρτιση

Επαγγελματικά προσόντα

Τα ειδικά επαγγελματικά προσόντα του αποφοίτου της ειδικότητας συνίστανται στα ακόλουθα:

– χειρίζεται με ασφάλεια, για τον ίδιο και τους πελάτες, τον εξοπλισμό του κομμωτηρίου

– εφαρμόζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες στην κοπή μαλλιών ανδρών – γυναικών

– εφαρμόζει τις γνώσεις και τις δεξιότητες στην περιποίηση της κόμης ανδρών – γυναικών

– οργανώνει και διαχειρίζεται το χώρο εργασίας, τον εξοπλισμό και τα υλικά

– εφαρμόζει τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας και νομοθεσίας

– εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής του εργασιακού του χώρου καθώς και των εργαλείων του

– χρησιμοποιεί τις ανθρώπινες σχέσεις και την επικοινωνία σύμφωνα με τις αρχές του μάρκετινγκ

Επαγγελματικά καθήκοντα

– αναπτύσσει τις ανθρώπινες σχέσεις με τους πελάτες σε επαγγελματικό επίπεδο

– φροντίζει την εμφάνιση, την υγεία και τη σωματική αντοχή

– φροντίζει για την ασφάλεια και υγιεινή των ανθρώπων, του χώρου, των εργαλείων και μηχανημάτων

– φροντίζει για τη δημιουργία ευχάριστου εργασιακού περιβάλλοντος

– προσφέρει τις υπηρεσίες κοπής και περιποίησης μαλλιών σύμφωνα με τις επιθυμίες των πελατών

– προσδιορίζει τις κατάλληλες λύσεις

– εκπληρώνει τις επαγγελματικές και οικονομικές υποχρεώσεις

– ερευνά, εντοπίζει και λύνει λειτουργικά και οργανωτικά προβλήματα

– ενημερώνει τον εργοδότη, αναπτύσσει πρωτοβουλίες και στηρίζει τις προσπάθειες της επιχείρησης

Μαθήματα:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΓΙΕΙΝΗ- ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΤΕΝΙΚΗ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ- ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ- MARKETING

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ- ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ