Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών & Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο κάτοχος του διπλώματος αυτού ανταποκρίνεται με επιτυχία στις απαιτήσεις του επαγγέλματος που αφορά τεχνολογικές εφαρμογές και εγκαταστάσεις σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος. Ο ίδιος έχει αποκομίσει γνώσεις στη φυτοτεχνία, στις εφαρμογές αρδευτικών δικτύων , στη φυτοπροστασία, σε ανθοκηπευτικές καλλιέργειες και στις θερμοκηπευτικές εγκαταστάσεις

Μαθήματα:

 • ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΑ
 • ΓΕΩΠΟΝΙΑ
 • ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ
 • ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
 • ΥΓΙΕΙΝΗ –ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΑΝΘΟΚΗΠΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
 • ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΓΕΩΠΟΝΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
 • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
 • ΑΡΧΙΤΕΚΤOΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΟΥ
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 • ΜΕΛΕΤΗ –ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ – MARKETING
 • ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΣΩ Η/Υ
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Leave a Reply