Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο Αργυροχρυσοχόος είναι ένας ειδικευμένος εργαζόμενος ικανός να εκτελεί αυτόνομα και υπεύθυνα τον σχεδιασμό και εμπρόθεσμα την κατασκευή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα. Εργάζεται είτε μόνος του είτε σαν υπάλληλος σε επιχειρήσεις αργυροχρυσοχοΐας – κοσμηματοποιϊας.

Με βάση τις τεχνικές και γενικές οδηγίες καθώς και την ορθολογική χρησιμοποίηση των εργαλείων και λαμβάνοντας υπόψη τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος, ο Αργυροχρυσοχόος – Κοσμηματοποιός εκτελεί επιμέρους και κατά περίπτωση τις ακόλουθες εργασίες :

Το προτεινόμενο πρόγραμμα περιλαμβάνει την βασική κατάρτιση, κατά την οποία ο καταρτιζόμενος διδάσκεται τα βασικά στοιχεία της Αργυροχρυσοχοΐας , όπως Σέγα Λίμα και Κόλληση Μετάλλων. Διδάσκεται το κατέβασμα καρατιών της λέγας χρυσού και αργύρου και την επεξεργασία πλακών και σύρματος σε κύλινδρο και εργάτη αντιστοίχως. Επίσης απαραίτητα μαθήματα ελευθέρου και γραμμικού σχεδίου, σχεδίου κοσμήματος, γεμμολογίας, ιστορίας της τέχνης πρόληψης ατυχημάτων και μεταλλογνωσίας.

Στην εξειδίκευση του χειροποίητου κοσμήματος και σχεδιασμού κοσμήματος, ο καταρτιζόμενος αποκτά μοναδική ικανότητα να επεξεργάζεται φόρμες σε ιδιαίτερα μικρή κλίμακα και να κατασκευάζει δια χειρός κοσμήματα μοναδικής έμπνευσης (μοντέλο). Είναι ικανός να εκτελέσει όλες τις απαραίτητες εργασίες, αρχίζοντας από το σχεδιασμό του κοσμήματος, τη διαμόρφωση της πρώτης ύλης, τη χρησιμοποίηση όλων των εργαλείων χειρός, την εφαρμογή διαφόρων τεχνικών, έως την σύνθεση και τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χειροποίητου κοσμήματος.

Τομείς Απασχόλησης

Στον κλάδο της αργυροχρυσοχοΐας οι τομείς απασχόλησης για τους αποφοίτους – κατόχους διπλώματος της ειδικότητας «Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και σχεδιασμού Κοσμήματος» των ΙΕΚ είναι οι μικρές βιοτεχνικές επιχειρήσεις και οι ατομικές επιχειρήσεις – εργαστήρια των επαγγελματιών αυτού του κλάδου.

Επαγγελματικά προσόντα

Ο σπουδαστής μαθαίνει να κατασκευάζει όλων των ειδών τα κοσμήματα, σε όλων των ειδών τα μέταλλα. Δύναται επίσης να κάνει ολοκληρωμένη παρουσίαση σχεδίου και κατασκευής.

Σκοπός του προγράμματος ,όπως έχει σχεδιαστεί, είναι ακόμη να ενισχύσει την καλλιτεχνική διάσταση της απασχόλησης με το κόσμημα. Η διάρθρωση των ενοτήτων θεμάτων που θα διδαχθούν ακολουθούν μία λογική αλληλουχία και τίποτα δεν είναι ξεκομμένο. Δεν νοείται σχέδιο χωρίς κατασκευή, το μάθημα μεταλλογνωσίας χωρίς παράλληλη πρακτική στο εργαστήριο.

Επαγγελματικά προσόντα

Ο απόφοιτος και κάτοχος διπλώματος της ειδικότητας «Τεχνικός Χειροποίητου Κοσμήματος και Σχεδιασμού Κοσμήματος» έχει αποκτήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και γνωρίζει τις επαγγελματικές τάσεις που τον καθιστούν ικανό να εργαστεί σε όλες τις βαθμίδες εργασίας που έχουν σχέση με τη σχεδίαση, κατασκευή, επιδιόρθωση, μαζική παραγωγή κοσμημάτων ή άλλων αντικειμένων που αποτελούνται από πολύτιμα μέταλλα και πολύτιμες πέτρες.

Ειδικότερα οι γνώσεις και δεξιότητες είναι οι παρακάτω:

1. Οργάνωση για την κατασκευή κοσμημάτων και ειδών Αργυροχρυσοχοΐας

2. Οργάνωση εργαστηρίου.

3. Επεξεργασία μετάλλων.

4. Προετοιμασία εργασιών.

5. Κατασκευάζει σχέδια σε πραγματικές διαστάσεις με μορφές κοσμημάτων ή άλλων αντικειμένων.

6. Κατασκευή τελικού προϊόντος.

7. Επιδιορθώσεις κοσμημάτων και άλλων ειδών Αργυροχρυσοχοΐας

8. Αξιολόγηση πολύτιμων λίθων

9. Έκθεση τελικών προϊόντων και πώληση αυτών

10. Κοστολόγηση προϊόντων.

11. Παρουσίαση και προβολή κοσμημάτων και άλλων ειδών Αργυροχρυσοχοΐας

12. Επιλογή της 1ης ύλης .

13. Τήξη μετάλλων για τη δημιουργία κραμάτων.

14. Χύτευση μετάλλων για την κατασκευή κοσμήματος ή άλλου αντικειμένου σε πλάκα ή σύρμα, διαμόρφωση της πλάκας ή του σύρματος.

15. Κατασκευή σχεδίων σε πραγματικό μέγεθος για τη μορφή και το σχήμα κοσμημάτων ή άλλων αντικειμένων.

16. Διαβάζει και αναλύει σχέδια κοσμημάτων ή άλλων αντικειμένων.

17. Επιλογή σχεδίου.

18. Τροποποίηση σχεδίων.

19. Προετοιμασία σχεδίων όψεων, κατόψεων, τομών του κοσμήματος που θα κατασκευαστεί ή άλλου αντικειμένου.

20. Κατασκευή αξονομετρικού σχεδίου κοσμήματος ή άλλου αντικειμένου.

21. Τοποθέτηση σκιών και χρώματα στο σχέδιο.

22. Παρουσίαση σχεδίου.

23. Κατασκευή τελικού προϊόντος.

24. Σεγάρισμα μετάλλου για τη δημιουργία επιθυμητών διαστάσεων.

25. Λιμάρισμα και γιαλοχαρτάρισμα επιφανειών.

26. Προετοιμασία για κόλληση.

27. Κόλληση.

28. Διορθώσεις κοσμημάτων ή άλλων αντικειμένων.

29. Αξιολόγηση πολύτιμων λίθων

30. χρήση οργάνων – αναγνώριση της πέτρας.

31. Εξέταση ως προς την καθαρότητα.

32. Εξέταση ως προς την λαμπρότητα.

33. Εξέταση ως προς την σκληρότητα. Μέτρηση διαμέτρου πέτρας.

34. Ζύγισμα πέτρας.

35. Εξέταση πέτρας ως προς το χρώμα της και την κοπή.

36. Κοστολόγηση προϊόντων

37. Ανάλυση κόστους κατασκευής.

38. Παρουσίαση και προβολή κοσμήματος και άλλων αντικειμένων.

39. Τρόπος διάθεσης κοσμημάτων ή αντικειμένων

40. Προβολή κοσμήματος ή άλλων αντικειμένων (περιοδικά).

41. Παρουσίαση του κοσμήματος ή αντικειμένου.

42. Πιστοποίηση τελικού προϊόντος σε σχέση με την ποιότητα και την μοναδικότητα

Μαθήματα:

ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΕΧΝΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (ΣΕΓΑ – ΛΙΜΑ – ΚΟΛΛΗΣΗ – INLAY – MARRIED METALS – ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΦΥΛΛΩΣΗ Α’)

ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑ

ΠΡΟΛΗΨΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (LAMINATION ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ Β’ – LAMINATION ΚΑΘΕΤΗ – LAMINATION SPIRAL – LAMINATION TWIST – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ)

ΓΕΜΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΙΑΣ Ι, ΙΙ

Ι. (ΔΕΣΙΜΟ ΠΕΤΡΑΣ – ΚΛΑΣΣΙΚΟ – FILIGREE – ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ Α’) ΙΙ. (ΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΟ Β! – GRANULATION – RETICULATION – MOKUME)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΟΣΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ