Τεχνικός Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου

Μαθήματα:

 • ΑΓΓΛΙΚΑ
 • ΧΡΗΣΗ Η/Υ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ
 • ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΦΥΣΙΚΕΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΛΙΚΩΝ
 • ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ
 • ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ
 • ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
 • ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ
 • ΦΥΣΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤ. ΑΝΑΛΥΣΗΣ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΥΛΙΚΑ
 • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ
 • ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΘ. ΔΟΚΙΜΩΝ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 • ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΝ
 • ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Leave a Reply