Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Σύντομη Περιγραφή Επαγγελματικών Δραστηριοτήτων
(Προφίλ Επαγγέλματος
)

Επαγγελματικό περίγραμμα ειδικότητας

Ο κάτοχος διπλώματος ΙΕΚ στην ειδικότητα «Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων» έχει πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και επαγγελματικές ικανότητες που τον καθιστούν ικανό να εργασθεί σε εξαρτημένες εργασίες ως Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών χώρων, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Τομείς απασχόλησης

Α. Στο Υπουργείο πολιτισμού (Αρχαιολογικοί χώροι, Μουσεία όλων των ειδών, Μονές και Ιεροί Ναοί, Πινακοθήκες, Γλυπτοθήκες, αλλά και Πολιτιστικοί Χώροι γενικά, εφόσον διαθέτουν και εκθεσιακούς χώρους, όπως Βιβλιοθήκες, Χώρους μουσικών ακροάσεων και άλλων θεαμάτων, Αστεροσκοπεία, Πλανητάρια, ενυδρεία, vivaria κ.λ.π. Χώροι δηλαδή που εντάσσονται στην έννοια μουσείο, σύμφωνα με το καταστατικό του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων, ICOM).

Β. Στον ιδιωτικό τομέα (Ιδιωτικά Μουσεία, Πινακοθήκες καθώς και Συλλογές έργων τέχνης Οργανισμών, Τραπεζών, ή Βιομηχανιών ή άλλων ιδιωτικών πολιτιστικών φορέων.)

Επαγγελματικά προσόντα

O απόφοιτος του ΙΕΚ στην ειδικότητα «Φύλακας αρχαιολογικών χώρων και μουσείων» βάσει της θεωρητικής και τεχνικής του κατάρτισης μπορεί να εργάζεται φυλάσσοντας με ζήλο, επιμέλεια, υπευθυνότητα και φροντίδα τα μνημεία και τα έργα της πολιτιστικής κληρονομιάς, είτε αυτά είναι της πρώιμης αρχαιότητας, της ύστερης, Βυζαντινά, μοντέρνα η σύγχρονα, διαθέτοντας τα παρακάτω επαγγελματικά προσόντα και εκτελώντας τις ακόλουθες κύριες επαγγελματικές δραστηριότητες.

1) Γνωρίζει και εκτιμά τα στοιχεία της τέχνης που διαμόρφωσαν τον παγκόσμιο και κυρίως τον ελληνικό πολιτισμό, καθώς και αυτά που διαμόρφωσαν την ιστορική γνώση και την πολιτιστική συνείδηση.

2) Προστατεύει το φυσικό περιβάλλον, όπου είναι ενταγμένοι οι χώροι που φυλάσσει.

3) Γνωρίζει τις βασικές αρχές της μουσειολογικής θεωρίας και πράξης

4) Εφαρμόζει βασικά μέτρα πρόληψης με την χρήση ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας.

5) Εφαρμόζει τις βασικές αρχές μεταφοράς και ασφαλούς χειρισμού των έργων τέχνης

6) Αντιμετωπίζει με ορθό τρόπο τα έκτακτα περιστατικά

7) Λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που συμβάλλει στην προστασία της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς.

8) Επικοινωνεί με τους επισκέπτες των χώρων.

9) Γνωρίζει τους βασικούς κανόνες πρώτων βοηθειών και υγιεινής.

10)Ασκεί το επάγγελμα σύμφωνα με τους κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας και τους κώδικες των αρχών της τεχνικής της επικοινωνίας.

11) Ομιλεί καλά τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.

Επαγγελματικά καθήκοντα

Ο Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων προστατεύει τα μνημεία, τα αρχαιολογικά ευρήματα, τα έργα τέχνης, τα πολιτιστικά αγαθά, τις συλλογές, τα εκθέματα και εν γένει την περιουσία των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, από πράξεις και καταστάσεις οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο την ακεραιότητα τους ή/και από την πιθανότητα μερικής ή /και συνολικής απώλειας τους.

Επίσης, ο Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων επιτηρεί τους χώρους τις ώρες που είναι ανοικτοί για το κοινό. Με ευγένεια και διακριτικότητα μεριμνά για την εφαρμογή των κανόνων επίσκεψης, την ασφαλή περιήγηση και παραμονή των επισκεπτών και την ομαλή λειτουργία των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων. Η φύλαξη στους χώρους των εκθέσεων έχει επίσης ως στόχο τη διατήρηση της τάξης, ησυχίας, καθαριότητας και την πρόληψη για την αποφυγή ατυχημάτων. Ο φύλακας ελέγχει τη ροή των επισκεπτών στις αίθουσες του μουσείου, ώστε να μην συσσωρευτεί υπερβολικός αριθμός επισκεπτών και δημιουργηθούν προβλήματα αφενός στην κυκλοφορία των ίδιων των επισκεπτών και αφετέρου στην περιουσία των ίδιων των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων. Επίσης, ο φύλακας μεριμνά για τις συνθήκες κλιματισμού και φωτισμού οι οποίες πρέπει να επικρατούν στους εκθεσιακούς χώρους, σύμφωνα με τις οδηγίες που του έχουν δοθεί.

Επιπλέον, έργο του είναι η υποδοχή-καλωσόρισμα, ο έλεγχος αποσκευών, η εξυπηρέτηση των επισκεπτών στο ταμείο, βεστιάριο, πωλητήριο, στους εκθεσιακούς και τους αρχαιολογικούς χώρους και στο περιβάλλοντα χώρο του μουσείου ή του αρχαιολογικού χώρου, καθώς επίσης η παροχή ενημερωτικών φυλλαδίων και πληροφοριών για θέματα λειτουργίας των χώρων όπως και η παροχή διευκρινιστικών παρατηρήσεων για τον προσανατολισμό των επισκεπτών στο χώρο .

Ως προς την άσκηση του φυλακτικού του έργου ο Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες του αρχιφύλακα ή/και του υπεύθυνου αρχαιολόγου, του επιμελητή ή άλλου επιστημονικού υπεύθυνου.

Ο φύλακας μπορεί να παραμένει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, το οποίο ενδέχεται να είναι φυλάκιο, ή απλώς ένας σταθερός χώρος εποπτείας και να παρατηρεί τον γύρω χώρο. Σε άλλες περιπτώσεις, είναι υποχρεωμένος να κάνει περιπολίες και να περιηγείται του εσωτερικού ή και εξωτερικού χώρου του μουσείου και του αρχαιολογικού χώρου.

Επίσης, συμμετέχει σε προληπτικούς ελέγχους αλλά και στον τακτικό έλεγχο των αποθηκευτικών χώρων για το αν ισχύουν οι σωστές συνθήκες προληπτικής συντήρησης, συνήθως μαζί με τον υπεύθυνο συλλογών, τον υπεύθυνο αποθήκης και το συντηρητή και στον έλεγχο για το αν τηρούνται οι σωστές περιβαλλοντικές συνθήκες θερμοκρασίας, υγρασίας, φωτισμού, αερισμού σε όλους τους χώρους, καθώς και για το εάν παρατηρούνται τρωκτικά, έντομα, μικροοργανισμοί και αλλοιώσεις των αντικειμένων. Επιβλέπει τη διαδικασία συσκευασίας και μεταφοράς αντικειμένων που πρόκειται να εξέλθουν του μουσείου καθώς και τη διαδικασία εισόδου αντικειμένων στο μουσείο και της αποσυσκευασίας τους. Επιβλέπει τη διαδικασία μεταφοράς ενός αντικειμένου εντός του μουσείου, π.χ. από τον εκθεσιακό χώρο στην αποθήκη ή στο εργαστήριο συντήρησης ή στο χώρο μελέτης. Επιβλέπει τη διαδικασία ανοίγματος και κλειδώματος των προθηκών από τον επιμελητή ή το συντηρητή του μουσείου για να αποσυρθεί ή να προστεθεί κάποιο αντικείμενο.

Μαθήματα:

Αγγλικά ή Γαλλικά

Ιστορία Τέχνης

Περιβαλλοντική Αγωγή – Οικολογία

Ελληνική Λαϊκή Τέχνη

Φυσική Αγωγή & Αυτοάμυνα

Ιστορία & Υλικός Πολιτισμός

Στοιχεία Μουσειολογίας

Τουριστική Ψυχολογία

Εισαγωγή στις Βασικές Έννοιες Προστασίας της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Βασικές Αρχές Φύλαξης Μουσείων,Μνημείων και Αρχαιολογικών Χώρων

Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Τεχνική Επικοινωνίας – Επιχειρηματικότητα

Αρχές Προληπτικής Συντήρησης

Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών

Διαχείριση Συλλογών – Χειρισμός και Μεταφορά Έργων Τέχνης

Υγιεινή – Πρώτες Βοήθειες

Στοιχεία Νομοθεσίας για την Προστασία της Φυσικής & Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Κώδικες Επαγγελματικής Συμπεριφοράς

Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας